Restaurant

tueDinnerDinner - 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm, 9:15pm
wedDinner5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm, 9:15pm
thuDinner5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm, 9:15pm
friDinnerFirst Sitting (90mins) - 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm
Second Sitting (90mins) - 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm, 9:15pm, 9:30pm, 9:45pm, 10:00pm
satLunch12:00pm, 12:30pm, 1:00pm, 1:30pm, 2:00pm, 2:30pm, 3:00pm, 3:30pm, 4:00pm
DinnerFirst Sitting (90mins) - 4:15pm, 4:30pm, 4:45pm, 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm
Second Sitting (90mins) - 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm, 9:15pm, 9:30pm, 9:45pm, 10:00pm
sunDinner5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm