Restaurant

tueDinnerDinner - 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm
wedDinnerDinner - 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm
thuDinnerDinner - 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm
friLunch Lunch - 12:00pm, 1:00pm
DinnerDinner - 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm, 9:15pm, 9:30pm
satDinnerDinner - 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm, 7:00pm, 7:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm, 9:15pm, 9:30pm
30/3/2018closed
31/3/2018closed
25/4/2018closed
25/12/2018closed
26/12/2018closed

Kitchen Bar

tueKitchenFirst Sitting - 6:00pm
Second Sitting - 8:30pm
wedKitchenFirst Sitting - 6:00pm
Second Sitting - 8:30pm
thuKitchenFirst Sitting - 6:00pm
Second Sitting - 8:30pm
friKitchenFirst Sitting - 6:00pm
Second Sitting - 8:30pm
satKitchenFirst Sitting - 6:00pm
Second Sitting - 8:30pm
30/3/2018closed
31/3/2018closed
25/4/2018closed
25/12/2018closed
26/12/2018closed