Restaurant

tueDinner6:00 pm - 9:15 pm
wedDinner6:00 pm - 9:15 pm
thuDinner6:00 pm - 9:15 pm
friDinner6:00 pm - 9:15 pm
satDinner6:00 pm - 9:15 pm
10/6/2017Chicken day11:00 am - 11:15 am
Chicken day12:00 pm - 12:15 pm
Chicken day1:00 pm - 1:15 pm
Chicken day2:00 pm - 2:15 pm
Chicken day 3:00 pm - 3:15 pm