Restaurant

monDinner5:30 pm - 9:45 pm
tueDinner5:30 pm - 9:45 pm
wedDinner5:30 pm - 9:45 pm
thuLunch12:00 pm - 3:15 pm
Dinner5:00 pm - 9:45 pm
friLunch12:00 pm - 3:15 pm
DinnerFirst Sitting - 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm
Second Sitting - 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm, 9:15pm, 9:30pm
satLunch12:00 pm - 3:15 pm
DinnerFirst Sitting - 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm
Second Sitting - 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm, 9:15pm, 9:30pm
sunLunch12:00 pm - 3:15 pm
Dinner5:00 pm - 9:45 pm