Dinner

tueDinner5:00 pm - 9:15 pm
wedDinner5:00 pm - 9:15 pm
thuDinner5:00 pm - 9:15 pm
friDinnerFirst Sitting - 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm
Second Sitting - 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm
satDinnerFirst Sitting - 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 6:45pm
Second Sitting - 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm