Restaurant

monDinnerDinner - 5:00pm, 6:00pm, 7:00pm, 8:00pm, 8:30pm
tueDinnerDinner - 5:00pm, 6:00pm, 7:00pm, 8:00pm, 8:30pm
wedDinnerDinner - 5:00pm, 6:00pm, 7:00pm, 8:00pm, 8:30pm
thuDinnerDinner - 5:00pm, 6:00pm, 7:00pm, 8:00pm, 8:30pm
friDinnerDinner - 5:00pm, 6:00pm, 7:00pm, 8:00pm, 9:00pm, 9:30pm
satDinnerDinner - 5:00pm, 6:00pm, 7:00pm, 8:00pm, 9:00pm, 9:30pm
sunDinnerDinner - 5:00pm, 6:00pm, 7:00pm, 8:00pm, 8:30pm