Restaurant

tueDinnerDinner - 6:00pm, 6:30pm, 7:00pm, 7:30pm, 8:00pm
wedDinnerDinner - 6:00pm, 6:30pm, 7:00pm, 7:30pm, 8:00pm
thuDinnerDinner - 6:00pm, 6:30pm, 7:00pm, 7:30pm, 8:00pm
friDinnerDinner - 6:00pm, 6:30pm, 7:00pm, 7:30pm, 8:00pm
satDinnerDinner - 6:00pm, 6:30pm, 7:00pm, 7:30pm, 8:00pm